DOLOČANJE FOTOVOLTAIČNEGA POTENCIALA V LOKALNEM OKOLJU IPv6 Občina Beltinci Evropski sklad MIZŠ Univerza v Mariboru Gemma Najdi naslov:
OBČINA BELTINCI
Android aplikacija Dofpolo English
Sončni potencial predstavlja izračunano komulativno sončno obsevanje nad dano stavbo za eno leto.
Fotovoltaični potencial (A-Si) predstavlja izračunano komulativno proizvedeno električno energijo nad dano stavbo za eno leto, pri tem se uporabljajo fotovoltaični moduli z tipom amorfnega silicija (A-Si).
Fotovoltaični potencial (P-Si) predstavlja izračunano komulativno proizvedeno električno energijo nad dano stavbo za eno leto, pri tem se uporabljajo fotovoltaični moduli z tipom polikristalnega silicija (P-Si).
Komulativno sončno obsevanje za predele strehe, ki imajo prejeto obsevanje nad povprečno vrednostjo v občini.
Komulativna proizvedena električna energija (pri fotovoltaičnih modulih tipa A-Si) za predele strehe, ki imajo proizvedeno el. energijo nad povprečno vrednostjo v občini.
Komulativna proizvedena električna energija (pri fotovoltaičnih modulih tipa P-Si) za predele strehe, ki imajo proizvedeno el. energijo nad povprečno vrednostjo v občini.